DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Śpiechowicz

 


ZASTĘPCY DYREKTORA
mgr Renata Bagińska Poteralska

 


mgr Iwona Gacka Klamka


 


NAUCZYCIELE NAUCZANIE ZINTEGROWANEGO
mgr Elżbieta Bartnik
mgr Iwona Gacka Klamka
mgr Urszula Jankowska
mgr Alicja Kraft
mgr Ewa Langner
mgr Aurelia Piątkowska
mgr Anna Sobczyk
mgr Ewa Sterczewska
mgr Urszula Wojciechowska

NAUCZYCIEL KLASY 0
mgr Barbara Piotr Placzyńska

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

mgr Katarzyna Cichońska
mgr Anna Czołnowska
mgr Barbara Nieznańska - Drozdek
mgr Magdalena Gonera
mgr Halina Kucharska
mgr Marta Margoła
mgr Joanna Szczukocka
mgr Anna Tomaszek

NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO
mgr Katarzyna Zielińska
mgr Agnieszka Kostrzewa
mgr Małgorzata Krawczyk
mgr Katarzyna Nowak
mgr Małgorzata Starczyk
mgr Wioletta Rudek

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Sylwia Lipiec

NAUCZYCIELE HISTORII
mgr Ewa Śpiechowicz
mgr KarolinaKaźmierczak
mgr Dariusz Kornacki
mgr Ewa Molik
mgr Aleksandra Wilczyńska


NAUCZYCIELE PRZYRODY
mgr Barbara Kolarska
mgr Anna Potyrała
mgr Alicja Wyrfel - Grzegorczyk

NAUCZYCIELE MATEMATYKI
mgr Ewa Hochman
mgr Małgorzata Nowak
mgr Przemysław Rembiasz
mgr Jolanta Rybarczyk
mgr Agnieszka Gadek

NAUCZYCIELE INFORMATYKI
mgr Renata Bagińska Poteralska
mgr inż. Alicja Łęska

NAUCZYCIEL GEOGRAFII
mgr Dariusz Kornacki

NAUCZYCIEL CHEMII
mgr Paweł Bednarczyk

NAUCZYCIEL FIZYKI
mgr inz. Tomasz Braszczyński


Nauczyciele techniki
mgr inż. Tomasz Braszczyński
mgr inz. Alicja Łęska

NAUCZYCIEL MUZYKI
mgr Hanna Klekowska

NAUCZYCIEL PLASTYKI
mgr Beata Bujacz

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Beata Kujawska
mgr Ewa Molik
mgr Dominik Nowacki
mgr Marek Nowakowski
mgr Mariusz Poteralski
mgr Jacek Rogalski
mgr Ewa Wasiluk

KATECHECI
s. Wiktoria Agnieszka Bogusz
mgr Anna Droś
Zofia Rudnicka

LOGOPEDA
mgr Magdalena Sobieraj

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE INTEGRACYJNE J (IV C)
mgr Ewa Liwińska

WYCHOWACY ŚWIETLICY
mgr Małgorzata Olszewska
mgr Bożena Plucińska
mgr Danuta Wiatr

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

mgr Anna Popiołek

mgr Anna Szczerbińska

Doradca Metodyczny

mgr Elzbieta Bartnik

Rejon objęty:
doradztwem metodycznym -
powiat radomszczański
rozwojem organizacyjnym szkoły -
m. Radomsko - ZS-G nr 5
Zajęcia dydaktyczne - miejsce pracy (nr tel. Służbowy -
ZSG nr 5 Radomsko ul. Rolna 65, 044 683-58-80
Dzień i godz. zajęć-
wtorek 1045-1330 piątek  1045-1330
Lekcje otwarte - dzień tygodnia -
wtorek piątek
Miejsce konsultacji indywidualnych dyżur - 
PKM przy II LO Radomsko ul. Bugaj 3 686-26-53 III wtorek m-ca 14.30-16.30
SP nr 9
Radomsko ul. Rolna 65 683-58-80 IV piątek m-ca 13.30-14.30.        wiecej na stronach WODN w Piotrkowie Tryb >>>


 

 

Kadra pedagogiczna ZSG nr 5 w Radomsku

w roku szkolnym 2006/2007

 

z